Muksuperheen uniohjaaja on hyvän unen sanansaattaja

Tammikari2-web

Hei!

Olen Muksuperheen uniohjaaja, terveydenhoitaja ja pediatrinen unihoitaja Sari Tammikari. Olen koko perheen voimavaroja puolustava uniaktivisti, joka toimii Uniliitto ry:n kehitys-ja edunvalvontatehtävissä, sekä hallituksen jäsenenä. Kuulun myös Suomen unihoitajaseuraan ja Suomen unitutkimusseuraan. Olen mukana kehittämässä SOTE- alan ammattilaisille suunnattua pediatrisen uniohjaajan koulutusta Tamperen ammattikorkakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa. Ensimmäinen koulutus starttaa lokakuussa 2022.

 

Matkani lapsiperheiden unimaailmaan alkoi valmistuttuani terveydenhoitajaksi. Pääsin töihin unelmieni työpaikkaan neuvolaan. Se oli ihanaa, antoisaa ja innostavaa työtä, jossa sain seurata erilaisten ihmisten kasvua vanhemmuuteen. Raskaudesta, vastasyntyneen lapsen ensikäyntiin ja siitä eteenpäin. Jokaisen asiakkaan matka on omanlaisensa. Eikä sitä voi muihin verrata.

 

Joskus matkalle muodostui kuoppia. Hyvin usein puhuttiin unesta ja etenkin sen puutteesta. Univaje oli iskenyt kovaa ja yllättäen. Yhdessä vanhempien kanssa pohdimme, kuinka öihin saataisiin jotain tolkkua. Neuvolassa tietoa unesta oli ja on edelleen tarjolla niukalti ja halusin auttaa näitä perheitä. Oman unettomuuustaustani vuoksi uni oli kiinnostanut minua jo pitkään ja hekuduinkin jo opiskeluaikoinani Helsingin Uniklinikalle työharjoitteluun. Uniklinikalla sain konkreettisen näkökulman uneen, unen tutkimukseen, arviointiin ja huoltoon.

 

Niinpä aloin hankkia järjestelmällisesti lisää tietoa siitä, kuinka lasten uneen voi vaikuttaa. Tutustuin tunnettuihin suomalaisiin lasten uniututkijoihin ja muihin aihetta sivuaviin ammattilaisiin. Uni on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat niin biologiset mekanismit ja valmiudet kuin uneen vaikuttavat rutiinit ja  hoitomenetelmät. Näiden lisäksi on hyvä ymmärtää mikä merkitys ravitsemuksella, lapsen psykologisella ja sosiaalisella ympäristöllä on uneen kannalta. Perustutkinnot  psykologiasta ja sosiaalipsykologiasta antavat minulle vahvan pohjan mm. kiintymyssuhteen muodostumisen ymmärtämiseksi. WHO:n imetysohjaajan pätevyys ja käytännön kokemus auttavat ymmärtämään imetyksen ja unen välistä vuorovaikutusta.

 

Vuonna 2016 sain käsiini mainion suomalaisen uniaiheisen kirjan: Voit nukkua! Kuinka opetin vauvani nukkumaan ja kuinka se muualla tehdään, jonka on kirjoittanut Laura Andersson. Innostuin valtavasti kirjassa esitellystä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta ja vinkeistä, jonka avulla vanhemmat voivat tukea jo pienenkin vauvan unitaitoja. Tämä lapsilähtöinen ja hyvin yksinkertainen lähestymistapa pienen vauvan unitaitojen tukemiseksi teki vaikutuksen. Niinpä suosittelin kirjaa kaikille raskaana oleville asiakkailleni ja toivoin, että he myös lukivat sitä. Moderni uniohjaus ei ole huudatusta, vaan se tähtää siihen, että varsinaisia unikouluja ei tarvita. Ilokseni olen huomannut, kuinka THL:n lapsen uni ja terveys tutkimus nostaa tätä näkökulmaa vahvasti tietoisuuteemme. Työ neuvolakentän lisäkouluttamiseen on alkanut!  Ja on mahtavaa, että saan olla mukana vaikuttamassa tässä asiassa.

 

Vauvojen ja lasten unesta liikkuu sosiaalisessa mediassa vahvasti polarisoituneita käsityksiä ja myyttejä. Uskoako sitä, joka tuomitsee unikoulut lasta vahingoittavina vai sitä, joka kertoo, että uni on opittavissa oleva asia. Tällainen polarisoituminen ei auta vanhempia. Eikä se vastaa totuutta unesta. Ei ole yhtä ainoaa tapaa nukkua oikein. On vain tapoja, joista jotkut sopivat ja jotkut eivät omalle perheelle.

 

Vuonna 2018 aloin pitää Facebookissa suljettua vertaisryhmää nimellä Muksuperheen uni, jossa keskusteltaisiin hyvässä hengessä ja syyllistämättä vauvojen ja lasten unesta ja unitaitojen tukemisesta. Ryhmässäni unikoulu olisi ihan neutraali käsite, kuten vaippa, lusikka tai kosteuspyyhe. Ryhmässäni nostettaisiin esille viimeisintä tutkittua ja kokemusperäistä tietoa lasten unesta ja unenpuutteen aiheuttamista haasteista.

 

Tuolloin ajattelin, että ryhmääni uskaltautuisi muutama sata aiheesta kiinnostunutta jäsentä. Liittyi ja on liittynyt paljon enemmänkin. Neljässä vuodessa jäsenmäärä on kasvanut 20 700 jäseneen ja kasvu näkyy vain jatkuvan.

 

Ryhmän moderoinnissa minua auttaa upea joukko Unitsemppareita. He ovat  fiksuja ja empaattisia vanhempia, joilla on omakohtaista kokemusta väsymyksen kanssa kamppailusta ja siitä,  kuinka hyvää unta voidaan houkutella joskus haastavissakin tilanteissa. 

 

Tässä, ryhmän nimeä kantavassa, blogissani kirjoitan unesta terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta. Toivon, että lukijani saavat uusia ajatuksia lasten uneen liittyen ja uskaltaisivat ottaa askeleen kohti muutosta silloin, kun sitä kaivataan. Ja vastaavasti ottamaan tilanteen parannuttua rennomman asenteen uneen. Kaiken ei aina pidä mennä niin täydellisesti. 

 

Terveisin,
Sari Tammikari
Muksuperheen uniohjaaja

[email protected]

 

 

Oman vauvani isänsä kanssa varhaisaamun unilla.